Kopalnia Żwiru i Piasku Emanuel i Daniel Kowalczyk rozpoczęła działalność gospodarczą w 1999 roku jako spółka cywilna. Na zakup terenów z pokładami złoża naturalnego wspólnicy zainwestowali prywatne środki pieniężne. Dużą pomoc w rozpoczęciu tej działalności, doradczą i finansową otrzymali wspólnicy od swoich rodziców, którzy od wielu lat prowadzą własną inicjatywę gospodarczą. Firma wydobywa i przetwarza kruszywa dla potrzeb budownictwa drogowego i ogólnego. Produkowane kruszywa spełniają wymagane normy i określone przez swoich klientów potrzeby. Jest realizowana o własną bazę wydobywczą, co gwarantuje swoim klientom stałość i ciągłość dostaw zamówionych produktów. Atutem jest produkcja kruszyw wysokiej jakości w dowolnych frakcjach.
Od momentu powołania spółki firma rozszerzyła powierzchnię wydobycia i unowocześniła ją. W miarę rozwoju firmy i zwiększenia wydobycia przedsiębiorstwo inwestuje w nowe maszyny i urządzenia. Zmodernizowano w znacznym stopniu bazę sprzętową dostosowując ją do współczesnych standardów.
W związku z dynamicznym rozwojem energetyki wiatrowej w Polsce obserwowanym w ostatnich latach firma zakupiła 3 turbiny wiatrowe Vestas o mocy 500kw każda, mając na uwadze korzystne warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej w rejonie firmy. Turbiny te został oddane do użytkowania w październiku 2007 r.
W 2008r. firma została przekształcona w spółkę jawną. W styczniu 2010 roku zostały oddane do użytku dwie nowe turbiny wiatrowe Power Wind o mocy 900 KW.Copyright 2017 © Kopalnia Ludkowo