Informujemy, że nasze przedsiębiorstwo uzyskało dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


Projekt nr RPKP.05.02-04-115/08 pod nazwą „ Wzrost konkurencyjności firmy Kopalnia Żwiru i Piasku – Emanuel Kowalczyk , Daniel Kowalczyk Spółka Jawna poprzez budowę dwóch generatorów energii wiatrowej w miejscowości Ludkowo, Gmina Pakość zrealizowano w ramach Poddziałania 5.2.2. Podstawowym celem projektu było zwiększenie konkurencyjności firmy, wzrost jej potencjału ekonomicznego, innowacyjnego oraz wzrost zatrudnienia.


Termin realizacji projektu : styczeń 2009 – styczeń 2010
W wyniku realizacji inwestycji do oferty firmy został wprowadzony ulepszony produkt . Produkowana jest energia elektryczna o bardzo dobrych właściwościach dzięki wykorzystaniu synchronicznego generatora energii wiatrowej.

 

 Copyright 2017 © Kopalnia Ludkowo